Udviklingsplan i Region Hovedstaden

Hvordan ser fremtidens Hovedstadsregion ud – hvis du kan være med til at bestemme?

Borgerhøring - Region Hovedstaden - regional udviklingsplan - Axelborg

167 borgere fra Region Hovedstadens 29 kommuner forsamlet på Axelborg om en regional udviklingsplan

Med afsæt i et blankt papir inviterede regionsrådets politikere i Region Hovedstaden borgere fra alle regionens 29 kommuner til at komme med visioner, forslag og idéer til regionens kommende arbejde med at lave et forslag til regionens første regionale udviklingsplan – “RUP 1”.

Især tre temaer var i fokus og til debat – miljø, uddannelse og trafik.

167 borgere arbejdede en hel lørdag på Axelborg i København og formulerede ialt 77 udfordringer som de ser for at sikre den rigtige udvikling i Hovedstadsregionen indenfor de næste 10 år. Hertil kommer borgernes 167 konkrete forslag og idéer til hvordan disse udfordringer kan tackles i handling.

Når det handler om vigtige brikker som politikerne skal tænke med, når de udformer en vision for Region H, formulerede borgerne ialt 75 bidrag til en vision.

Borgernes Idékatalog: “Bidrag til den regionale udviklingsplan i Region Hovedstaden”

Debatavis: “Hvad har du af planer for de næste 10 år? – Om fremtidens Region Hovedstad”

Folder: “Hvad har du af planer for de næste 10 år?”

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email