Sygehusplanlægning

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Hele salen

Borgertopmøde om Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark

Omkring 300 tilfældigt udvalgte og inviterede borgere fra Region Syddanmarks i alt 22 kommuner på Fyn, Langeland og i sydjylland fik på et stort borgertopmøde i Vejle Centret en opgave af politikerne i regionsrådet:

Hvad er kvalitet for borgerne, når vi taler fremtidens sygehuse, hvad er det særligt vigtigt at politikerne tager med i overvejelserne?
Hvilke konkrete idéer og forslag har regionens borgere til, hvad der kan gøres for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse i Region Syddanmark? Hvad er den rigtige udvikling på sygehusområdet?

Forslag til en ny sygehusplan for regionen til debat

De 10 sygehus-modeller

De 10 sygehus-modeller til debat

Efter pålæg fra Sundhedsstyrelsen fik alle landets fem regioner til opgave at revurdere regionens sygehusvæsen, også Region Syddanmark. Fx skal der være 2-400.000 borgere i det område et akutsygehus dækker for at sikre optimal behandling. Et forslag fra regionsrådet til en ny sygehusstruktur med kun 4-6 store sygehuse i regionen fremover var til debat – med afsæt i alt 10 forskellige fremlagte modeller. Borgertopmødet blev afholdt som led i den offentlige høring af forslaget.

Kataloget ”Borgernes høringssvar”

Borgerne på topmødet formulerede i fællesskab som “høringssvar” gode råd til politikerne og bidrog dermed til at kvalificere regionsrådets beslutningsgrundlag og den senere beslutning om regionens sygehusstruktur. Undervejs på dagen blev borgernes mange budskaber indskrevet og en førsteudgave af borgernes arbejde blev udleveret til alle deltagerne ved topmødets afslutning.

Fire indkaldte sundhedsfaglige eksperter gav korte oplæg til borgernes dialog i topmødets to debatrunder og blev udspurgt af DR journalist Trine Sick. Forud for topmødet havde deltagerne modtaget et debatmagasin og det sygehus-forslag, som regionspolitikerne fremlagde til debat og kommentarer.

 

Resultaterne fra borgertopmødet: Kataloget “Borgernes Høringssvar”

Debatmagasin - fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Debatmagasin – fremtidens sygehuse

Debatmagasinet “Fremtidens sygehuse – Kort fortalt om sygehusvæsenet”

Folder “Borgertopmøde om Fremtidens Sygehuse”

 

 

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email