Seminarer: Bliv klædt på til bedre borgerinddragelse

Bliv klædt på til borgerinddragelse“Borgerinddragelse i praksis” er temaet for en række seminarer for folk, der arbejder med borger-inddragelse i politikudvikling, fx i kommuner og i regioner. Hvordan inddrager man borgere tidligt i en proces, hvordan sikrer man politikernes råderum, hvilken betydning har medarbejdernes egen referenceramme, når man inddrager borgerne – det er bare nogle af de spørgsmål som mere end 100 medarbejdere især fra kommuner har drøftet på en seminarrække i foråret, og som fortsætter her i efteråret.

Alle der arbejder med borgerinddragelse og som vil deltage aktivt i vidensdeling og -udvikling er velkomne. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig – send en mail til anne@funchrohmann.dk.

Næste seminar finder sted tirsdag den 1. september 2015 kl. 13-16 i København – se programmet her.

Gentofte: Borgere rykker ind på rådhuset som politiske rådgivere

Det kommende seminar handler blandt andet om en helt ny kommunal styreform, som Gentofte Kommune netop har indført med virkning fra den 1. august 2015.

Som den første kommune herhjemme indfører kommunalpolitikerne i Gentofte nemlig en ny politisk arbejdsform, hvor borgere deltager direkte i de politiske beslutningsprocesser. Det meste af arbejdet i de gamle, politiske udvalg er nedlagt og erstattes af otte nye ‘Opgaveudvalg’ (såkaldte ”pgf.17 stk.4-udvalg”) – medlemmer er borgere, interessenter og kommunalpolitikere, og de skal rådgive kommunalbestyrelsen på konkrete områder som fx integration af flygtninge, skolereform, sundhedspolitik, erhvervspolitik.

På seminaret vil Gentofte Kommune, ved kommunaldirektør Frank E. Andersen, bl.a. fortælle om:

• Hvad er formålet med den ny arbejdsform? Hvad er baggrunden herfor, hvad er rationalet bag?
• Hvad er det ”nye”, ift hidtidig arbejdsform/beslutningsproces, hvilke forskelle ift til den gamle form? Hvilke ændringer ift kommunalbestyrelsens rolle?
• Hvad er forventningerne til værdien og resultaterne af den ny arbejdsform?
• Hvilke konkrete elementer har kommunalbestyrelsen drøftet forud for beslutningen og med hvilke vurderinger/synspunkter?
• To partier stemte imod beslutningen – med hvilke begrundelser?
• Hvad er det for konkrete opgaver, udvalgene skal arbejde med? – og hvordan vil udvalgets arbejde foregå i praksis? Hvad vil forvaltningens rolle være?
• Hvordan sammensættes udvalgene, hvordan rekrutteres borgerne til udvalgene, og hvilke overvejelser ligger bag?

Borgmester: Ny rykker vi med borgerinddragelse

Ny politisk arbejdsform – de første opgaveudvalg er vedtaget

“Opgør med en politisk forældet arbejdsform”, Gentofte-politikeres kommentar i Berlingske Tidende

Aktiv borgerinvolvering

Seminarerne “Borgerinddragelse i praksis” udspringer af tre workshops om aktiv borgerinvolvering, ”Borgernes By”, arrangeret af Dansk Arkitektur Center (DAC). Interessen blandt deltagerne for at fortsætte var stor, derfor tog Peter Munthe-Kaas, PhD, fra Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling på Aalborg Universitet, København initiativ til en række seminarer om “Borgerinddragelse i praksis”.

Alle opgaveområder er i spil – ikke kun byudvikling – og deltagerne deltager aktivt og sætter sig selv i spil, udveksler erfaringer og bidrager med konkrete idéer til hvad seminarerne kan tage op. Der er p.t. omkring 130 personer på mailinglisten til seminarerne.

Vær med på seminarer om “Borgerinddragelse i praksis”

Send en email til Anne Funch Rohmann, freelancekonsulent, som er gæstearrangør af det kommende seminar, adressen er anne@funchrohmann.dk.

Oplys venligst navn, stilling og organisation – og om du ønsker at deltage på seminaret den 1. september, eller ønsker at stå på mailinglisten til kommende seminarer. Eller kontakt gerne for evt. yderligere info.

OPDATERET:

Slides fra seminaret om “Borgerinddragelse I Praksis” # 4:

“Ny politisk arbejdsform i Gentofte Kommune”, ved kommunaldirektør Frank E. Andersen, Gentofte Kommune

“Succés med borgerinddragelse – hvad skal der til?”, ved freelancekonsulent Anne Funch Rohmann

“Byd borgerne op til dialog og til medindflydelse” (artikel)

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *