Seminar: Om Medborgerskab – Aarhus Kommune arbejder på sagen

Luft i medborgerskabAt kunne skabe et aktivt medborgerskab er aktuelt på plakaten og et stort ønske hos politikerne i mange kommuner. Hvad handler det om? – og hvordan gør man? Aarhus Kommune har arbejdet på det i et par år i et Medborgerskabsudvalg med politikere og borgere. Udvalget har i denne tid sit forslag til Medborgerskabs-politik version 0,4 i høring. Byrådet behandler det endelige forslag i december og januar 2016.

Fagligt seminar: ”Borgerinddragelse i Praksis” – om Medborgerskab

Det næste seminar i rækken under temaet ”Borgerinddragelse i Praksis” er mandag den 30. november 2015 på Københavns rådhus (se mere nedenfor) og vil handle om ‘Medborgerskab’. Med afsæt i Medborgerskabsudvalget i Aarhus og dets arbejde i et oplæg af projektleder Tine Holm Mathiasen fra borgmesterens afdeling i Aarhus Kommune:

• Et Medborgerskabsudvalg med borgere og politikere – hvorfor? Om formål og rationale bag, de politiske idéer og synspunkter, politikerne som initiativtagere og efterspørgere

• Om Medborgerskabsudvalgets opgave, sammensætning, arbejde og arbejdsform – politikernes og borgernes rolle, resultater af udvalgets arbejde

• Om udvalgets konkrete aktiviteter – fx arrangementerne ”Middag og Medborgerskab”, brug af ’øvebaner’, deltagerbudgetter, et katalog over borgerinddragelsesmetoder

• Om formidlingen af udvalgets aktiviteter – fx brug af video, sociale medier

• Om erfaringerne fra Medborgerskabsudvalget og dets arbejde – learned lessons, hvad kan der udvikles videre på?

Medborgerskabsudvalget i Aarhus Kommune

For to år siden besluttede byrådet i Aarhus Kommune at etablere et Medborgerskabsudvalg med 8 borgere og 8 politikere, inklusiv borgmesteren, en politiker fra hvert parti i byrådet i landets næststørste kommune.

Medborgerskabsudvalget fik bl.a. til opgave inden udgangen af 2015 at udarbejde et forslag til en ‘Medborgerskabspolitik’ for kommunen. Og at udvikle et bredt og alsidigt katalog over nye borgerinddragelsesmetoder – nye måder til borgerinddragelse. Medborgerskabsudvalget er også ansvarlig for en proces, hvor kommunikationen mellem borgere og kommunen bliver gentænkt.

Som led i opgaven skal udvalget udarbejde sine forslag i samarbejde med et mangfoldigt og repræsentativt udsnit af borgere, frivillige, foreninger, virksomheder, råd, eksperter og ansatte i kommunen.

”Der er brug for en tættere dialog mellem borgere og politikere for at udvikle de rette velfærdsløsninger og for at træffe de rette politiske beslutninger om livet i Aarhus. Der er brug for at kommunen udvikler sig og kommer borgerne i møde som en åben, lydhør og moderne kommune. En kommune i kontakt og dialog med byens borgere” (- fra indstillingen til byrådet, september 2013).

Medborgerskabsudvalget er et midlertidigt, forberedende og rådgivende udvalg – nedsat efter § 17, stk. 4 i den kommunale styrelseslov.

Ny medborgerskabspolitik i Aarhus – ”Sammen om Aarhus”

foto-mad- og-medborgerskab-aarhus kommune

Mad og Medborgerskab – Aarhus Kommune

Blandt udvalgets opgaver er et forslag til en Medborgerskabspolitik aktuelt i høring og et endeligt forslag behandles af byrådet i december og i januar.
Medborgerskabspolitikken version 0,4 er udarbejdet i samarbejde med over 700 borgere i Aarhus i perioden september 2014 til august 2015. Både uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger, fællesråd, politikere, ledere og medarbejdere i Aarhus Kommune har deltaget i udviklingen. Blandt andet har der været afholdt en række arrangementer under overskriften ”Mad og Medborgerskab”.

”Politikken skal gentænke måden vi er sammen om Aarhus. For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere i kommunen gentænker måden vi er sammen om Aarhus.”

Det slås fast at der er brug for en tættere dialog mellem borgere og politikere for at udvikle de rette velfærdsløsninger og for at træffe de rette politiske beslutninger om livet i Aarhus.

Om seminarer ”Borgerinddragelse i Praksis”

spoergekort

Seminar “Borgerinddragelse i Praksis”

“Borgerinddragelse i praksis” er temaet for en række faglige seminarer for folk, der arbejder med borgerinddragelse i politikudvikling, fx i kommuner og i regioner. Hvordan inddrager man borgere tidligt i en proces, hvordan sikrer man politikernes råderum, hvilken betydning har medarbejdernes egen referenceramme, når man inddrager borgerne – det er bare nogle af de spørgsmål som mere end 100 medarbejdere især fra kommuner har drøftet på en seminarrække i foråret, og som fortsætter her i efteråret.

Næste seminar finder sted mandag den 30. november 2015 kl. 13 – 16 på Københavns Rådhus, i lokalet ”Hovedkassen” (ind ad hovedindgangen fra rådhuspladsen og til venstre). Tak til Københavns Kommune for venligt udlån af lokale.

Alle der arbejder med borgerinddragelse og som vil deltage aktivt i vidensdeling og -udvikling er velkomne. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig – send en mail til anne@funchrohmann.dk. Tilmeldingsfrist er den 24. november.

Seneste seminar om ”Borgerinddragelse i Praksis” i september 2015 handlede om at Gentofte Kommune indfører en ny styreform i kommunen og ny politisk arbejdsform – se evt. mere her: ”Borgere rykker ind på rådhuset i Gentofte”

Deltag i faglige seminarer om “Borgerinddragelse i praksis”

Send en email til Anne Funch Rohmann, freelancekonsulent, adressen er anne@funchrohmann.dk.
Oplys venligst navn, stilling og organisation – og om du ønsker at deltage på seminaret den 30. november 2015, eller ønsker at stå på mailinglisten til kommende seminarer. Eller kontakt gerne for evt. yderligere info.

Deltagelse i seminarer er gratis, men tilmelding er nødvendig.

OPDATERET:

Slides fra oplæg på seminaret om medborgerskab i Aarhus Kommune, ved Tine Holm Mathiasen, projektleder, Borgmesterens Afdeling

 

Deltag i nyt digitalt fagligt forum om borgerinddragelse

Nyt digitalt fagligt forum især for medarbejdere, ledere og politikere, der arbejder med borgerinddragelse i kommuner og i regioner, eller skal til det…

Følg lidt med i hvad der sker af konkrete borgerinddragelsesaktiviteter i DK til mulig faglig inspiration ved at dele viden og erfaringer – og bidrag gerne selv med at poste info om aktiviteter, du kender til. Se mere om Facebook-gruppen her

 

Medborgerskab i Aarhus Kommune i medierne, fx:

TV2 Østjylland: Medborgerskab i Aarhus på dagsordenen

Århus Stiftsstidende: Aktivt medborgerskab i Aarhus

Aarhus Lokalavisen: Formand – fantastisk mulighed for at blive hørt

Jyllands-posten – leder: Medborgerskab

Center for Offentlig Innovation: Borgere og politikere har skabt et nyt ‘vi’

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *