Samarbejder

Eksempler

 

 

Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling (DIST), Aalborg Universitet, København

– gæstearrangør af seminar i seminarrækken “Borgerinddragelse i praksis” for deltagere, der arbejder med borgerinddragelse fx. i kommuner og i regioner

 

12Byer

– om inddragelse af unge i byudvikling og samfundsplanlægning, bl.a. Erasmus+ om strategiske partnerskaber i Nordenlogo-12byer

 

Rødovre Kommune

– projekt ’Demokratisk Laboratorium’, om at udvikle en strategi for at styrke borgerinddragelse og den offentlige samtale mellem borgere og politikere i udvikling af kommunenlogo-Roedovre Kommune

 

Rødovre Kommune

– om velfærdsfornyelse og visionen ”Sammen om Rødovre”

 

Region Hovedstaden

– projekt ’Fælles Skolebænk’ under Kronikerprogrammet, om kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs af sektorerLogo_Region H_1ne sygehus, kommune og almen praksis

Danske Regioner

– ens borgertopmøder i alle fem regioner og på samme tid, om sundhedvæsenets fremtid og hvordan vi fortsat sikrer de værdier, vores sundhedsvæsen er baseret på

 

Region Nordjylland

– borgertopmøde om den regionale udvikling, “RUP 2”, hvad er de væsentligste udfordringer, hvilke initiativer kan bidrage til at styrke udviklingen i en ønsket retning

 

Hjerteforeningen

– markering af foreningens 50 års jubilæum, patientkonference samt sundhedsfaglig konference om de fremtidige perspektiver og udfordringer

logo_region sjaelland

Region Sjælland

– klimatopmøde om borgeres vurderinger og anbefalinger til at udvikle regionens klimaindsats, efterfulgt af politikermøde med regions- og kommunalpolitikere og medlemmer af Folketinget

 

Københavns Kommune

– proces for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens involvering af politikerne i Borgerrepræsentationenlogo kbh i udvikling af kommunens ny sundhedspolitik

 

Region Hovedstaden

– MedarbejderTopmøde med medarbejdere fra alle faggrupper fra regionens 12 hospitaler om den fremtidige organisering af arbejdet på de medicinske afdelinger i takt med samfundsudviklingen med bl.a. flere ældre og dermed flere patienter

 

Danske Regioner

– og de fem regioner – landsdækkende borgertopmøder, et sundhedsvæsen under pres, hvad er det for et sundhedsvæsen, vi vil have i Danmark, og hvordan får vi det…

 

Ballerup Kommune

– dialog mellem borgere og politikere, hvordan styrker vi det lokale demokrati, borgeres forslag og prioriteringer til indhold i en lokal strategi for nærdemokratilogo Ballerup

 

Region Hovedstaden

– borgerhøring om den regionale udviklingsplan, borgere fra regionens 29 kommuner formulerede konkrete idéer til hvordan regionen skal udvikle sig i fremtiden. Debatmøder med politikere, fagfolk, organisationer fulgte op.

 

Region Syddanmark

– 300 borgere i dialog med regionens politikere om regionens fremtidige sygehusstruktur og akutbetjening

logo region syddanmark

Region Syddanmark

– om nye nøgleord i den politiske organisering og styrelsesvedtægt: åbenhed, dialog og borgerinddragelse,
– og at omsætte værdien til praksis

 

Danske Regioner

– og alle fem regioner – demokrati-studietur til Washington DC, USA

 

Silkeborg Kommune

– Nærdemokratiudvalget, borgerdialog om udvikling af en demokrati-strategi, hvad er demokrati, hvor i de politisklogo Silkeborg
beslutningsprocesser kan borgere inddrages og hvordan

 

Gentofte Kommune

– om udvikling af en Børne- og Ungepolitik med afsæt i borgeres vurderinger og anbefalinger, hvordan sikrer vi det gode liv for børn og unge i Gentofte

 

Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet

– proces omkring udarbejdelse af styregruppens forslag til nationalparklogo-danmarksnationalparker

 

Randers Kommune

– om udvikling af en Agenda 21 strategi som led i Kommuneplanen med afsæt i borgernes forslag og idéer

 

Herning, Odense og Glostrup Kommune

– om “Bæredygtig vækst – hvordan?” Borgeres bud på udfordringer for en bæredygtig udvikling, og hvad der bør gøres her og nu for at tackle udfordringernelogo herning kommune

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *