Politik: Nyt ungeråd i hovedstaden

År 1 med et ungeråd i Københavns Kommune er ved at udløbe og valget til et nyt er i fuld gang. 41 unge i alderen 12 – 20 år stiller op og er dermed kandidater til de 35 pladser i rådet.

Ordningen med et Ungeråd blev etableret sidste år og løber foreløbig frem til 2020. Målet er at Ungerådet kan fungere som de unges talerør. At give de unge medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune,  indblik i den demokratiske proces og være med til at kvalificere de politiske beslutninger. Ungerådet bliver hørt i relevante sager, som for eksempel røgfri skoletid, ændring af skoledistrikter og nye ungdomsklubber.

Ungerådet leverer egne forslag til politikerne – og kommunen snapper live fra BR-salen

Hvert år har Ungerådet mulighed for at få op til fire indstillinger behandlet af de 55 politikere i Københavns Borgerrepræsentation (BR), og fungerer derudover som høringspart for politikerne.

På BR-møde i september nikkede politikerne til de første fire forslag fra Ungerådet og sendte dem videre til politisk udvalgsbehandling. De unge og andre fulgte med live fra BR-salen på kommunens snapchat, kbhkommune.

Fra dagsorden til BR-møde den 20. september 2018

Forslagene er:

Kulturklippekort til københavnere i alderen 18-25 år

Unge må ikke af økonomiske årsager fravælge kulturelle tilbud. Derfor skal alle københavnere i alderen 18-25 år tilbydes et kulturklippekort, der udløser kulturoplevelser hos kommunale kulturinstitutioner, som Københavns Kommune i forvejen yder økonomisk støtte/kulturstøtte til

Integration gennem idræt og foreningsliv

Et pilotprojekt hvor folkeskoler med lav socioøkonomi gennem idrætsundervisningen præsenteres for et bredt udsnit af det lokale foreningsliv

Etablering af en mobil enhed til udsatte unge – ’ungelancen’

En mobil rådgivning, hvor unge i alderen 14-24 år med udfordringer kan få let og hurtig adgang til hjælp. ’Ungelancen’ er inspireret af sociolancen, som er et køretøj, der er bemandet med en socialfagligmedarbejder og en sundhedsfagligmedarbejder, som kan hjælpe socialt udsatte borgere.

Afskaffelse af 95 m2-reglen i forbindelse med nybyggerier

At fjerne bestemmelsen om at 75 procent af nyt byggeri skal være 95 m2 i gennemsnit, og derved skabe forudsætningen for at bygge flere små boliger, bl.a. til studerende.

 

Ungerådets aktiviteter i 2018

Blandt aktiviteterne i 2018 har Ungerådet været vært ved åbent ungeborgermøde om ”Pasta og Politik”, haft besøg af en norsk delegation, deltaget i rundbordsmøde med overborgmesteren om at styrke interessen for erhvervs- og naturfaglige uddannelser, møde om Budget 2019 med Børne- og Ungdomsudvalget, Ungdommens EU-topmøde på Christiansborg.

Og fungeret som høringspart bl.a. om ”Digital borger – unge finder vej”, ”Ungetilbud i København”, ”Nyt lokalt busnet”, ”Kommuneplanstrategi 2018”, ”ændringer i skoledistrikter 2019-20”.

 

Kandidater til Ungerådet

Alle unge i alderen 12- 20 år som bor eller går i skole i Københavns Kommune kan stille op som kandidat til ungerådsvalget.

På en kandidatworkshop på rådhuset får de unge hjælp til opstillingen, og Ungerådets nuværende medlemmer fortæller om arbejdet og rådets indflydelse.

Selve valget kører over 1 måned og foregår via NemId på en digital platform, hvor alle kandidater præsenteres – med deres personlige mærkesager. Som hjælp til at finde den kandidat, man vil stemme på er lavet en valgtest – “Find din kandidat”. Ligesom ved kommunal- og Folketingsvalg.

 

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (A) er begejstret for Ungerådet:

Det er rigtig vigtigt at Københavns Kommune har et ungeråd, vi er jo en ung by og det forpligter til at vi også er gode til at lytte til de unge københavnere. Et ungeråd med direkte hul igennem til de sager, der primært interesserer de unge.

For mig har det haft stor indflydelse og stor gavn i arbejdet at kunne trække på ungerådet, fx hvordan vi får lavet den bedste udskoling. Hver gang jeg har brugt Ungerådet har der været nye idéer og nye kreative måder at gøre det på. Det er enormt inspirerende og vigtigt i forhold til det konkrete arbejde som borgmester.

 

Ungerådet betjenes af et sekretariat, som faciliterer ungerådsmøderne og løser administrative opgaver knyttet til rådet. Der er afsat 500.000 kr til drift af Ungerådet i perioden 2017-2020.

Ungerådet på Facebook

 

I medierne:

“Nyt Ungeråd skal arbejde direkte sammen med politikerne” – i Berlingske Tidende

“Københavns Ungeråd stiller forslag” – i TV2 Lorry

“Et nyt Ungeråd er nu valgt ind” – i Debatt

Se flere presseklip her

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *