Opgaver

 

• Freelance konsulentopgaver
Tids- eller opgavebegrænset ansættelse, projektansættelse, interim konsulent, short term expert…

Få ”én udefra” ind til helikopter-kig, nye øjne og tanker, usete idéer, skjulte potentialer, ukendte synergier, ekstra kræfter, styrket robusthed og faglig kompetencedel. Og som bidrag til intern kompetenceopbygning fx i metode og design, nytte af andres erfaringer, kendskab til nye netværk af mulige bidragsydere og evt. samarbejdspartnere

 

• Book gratis sparring
○ – et møde, hvor jeg giver faglig sparring fx på jeres konkrete projektudfordring eller projektidé, skærper jeres egen afklaring, spotter potentielle faldgruber og giver gode idéer til at komme videre og godt i mål. Det er også spændende, inspirerende og udviklende for mig!

 

• Få en faglig rådgiver – fx ved
○ Borgerinddragelse, mødedesign, metode, værktøjer, proces , dokumentation af resultater, rekruttering af deltagere etc.
○ Politik- og strategiudvikling
○ Tilrettelæggelse af politiker-seminar, temamøder etc., fx som led i at skabe et bedre politisk beslutningsgrundlag i en konkret sag, og fælles fodslag
○ Dialog og arbejde på tværs af forvaltninger, sektorer og fag, fx om mål og midlerProjektassistance
○ Inddragelse af aktører – interessenter, virksomheder, organisationer, foreninger
○ Udvikling af nye arbejdsformer, fx som myndighed i en mere faciliterende rolle – mindre myndighed, mere facilitator

 

• Møde- og konceptudvikler
– aktiviteter med indhold, og strategisk islæt og som også deltagerne synes er spændende, fx fordi de selv har bidraget aktivt til indhold og resultater. Borgertopmøde, MedarbejderTopmøde, borgerhøring, workshop, idéseminar, event på Folkemødet på Bornholm, etc….

 

• Projektkonsulent – assistance og sparring til projektledelse, fx ved

○ Idéoplæg, projektansøgninger til pulje, fonde m.m.
○ Projektoplæg, projektbeskrivelse, projektets pilotering, udvikling af projektidé – fx formål, succéskriterier, deltagersammensætning, proces, kommunikation, synergieffekter, sikre sammenhæng med organisationens øvrige politikker og strategier
○ Projekt-events, fx planlægning af workshop, konference, seminar, event m.m. – skab det rigtige indhold, inviter de rigtige deltagere og vær sikker på at nå gode og nyttige resultater, der kan bruges og skaber værdi
○ Finde de rigtige oplægsholdere og andre nøglepersoner, og stille den interessante og substantielle opgave
○ Konceptudvikling og mødedesign, mødeværktøjer
○ Tilrettelæggelse af dialog og procesforløb
○ Forankring af projektet i organisationen – proces, kommunikation og formidling

 

• Dokumentation
– projektresultater, reviews, notater, oplæg, rapporter, research, vidensindsamling

 

• Facilitering af projektgruppe – fx styregruppe, arbejdsgruppe, planlægningsgruppe

 

• ”Lej en projektleder”
-fx i et afgrænset udviklingsprojekt, der ligger udenfor jeres kerneopgave og et stykke fra den daglige og travle drift

 

• Bestil en oplægsholder

○ Et fagligt oplæg, der tager udgangspunkt i jeres konkrete projektudfordring, stiller konstruktive spørgsmål, inddrager andres erfaringer og giver sparring og idéer til at komme videre
Evt. koblet til en proces, hvor også I/deltagerne bidrager aktivt. Og som samtidig styrker projektets forankring, ejerskab og resultaternes værdi og gennemslagskraft

○ Borgerinddragelse – hvordan gør man, for at få de gode resultater? Hvad skal man være opmærksom på af mulige faldgruber? Hvilke metoder, hvilke værktøjer?

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email