Om mig

Anne Funch Rohmann, projektkonsulent, cand.scient.adm.


Jeg arbejder med udviklingsprojekter i den offentlige sektor, i regioner og i kommuner. Oftest med regionsråd eller kommunalbestyrelse/byråd – som den overordnede opdragsgiver. Og gerne via co-creation, “samskabelse”, med flere forskellige involveret – det kommer der nemlig det bedste ud af. I åben dialog med sig selv og med omverdenen er den måde regioner og kommuner rykker sig for alvor. Er min erfaring. Og samtidig min passion.

På et stort spænd af områder – fx. at idéudvikle på Folkemøde-events, facilitere et tættere samarbejde mellem de tre sundhedssektorer – hospitaler, kommuner og almen praksis via fælles kompetenceudvikling, til at vække politisk interesse hos unge på ungdomsuddannelser.

Konkrete udviklingsprojekter via samarbejde og involvering på tværs af forvaltninger, sektorer, fagområder, interessenter, eksperter. Og almindelige borgere – borgerinddragelse/borgerdrevet innovation – som er min særlige ekspertise og mangeårige erfaring. Den faglige bagage er fyldt med proof of concepts ud i nye relationer og konkret demokratiudvikling!

Udvikler og designer koncepter og værktøjer til at inddrage borgere i politikudvikling som bidrag til det politiske beslutningsgrundlag. Til styrket politisk lederskab. Og til et styrket lokaldemokrati. Som udtryk for en kvalitativ befolkningsundersøgelse, der sikrer at de folkevalgte er rigtig godt i trit med deres vælgere. Og vice versa, at borgere får mere indsigt i – og dermed øget respekt for – det politiske liv. Det leverer nye og anderledes vinkler på en konkret sag. Og samtidig får de folkevalgte på et sølvfad værdifulde bidrag. Og bred accept af senere politiske beslutninger.

Min baggrund er 19 års viden og hands on-erfaring som projektleder, konsulent og rådgiver i en offentlig videns- og rådgivningsinstitution – Teknologirådet – med uvildig, faglig rådgivning til beslutningstagere i Folketinget, i regioner og i kommuner i aktuelle samfundsspørgsmål. På områder som lokaldemokrati, sundhed, klima, miljø og natur, energi, transport, infrastruktur, landbrug, drikkevand/grundvand…. Projektdesign, projektledelse, procesforløb, projekt-events, metode- og konceptudvikling, formidling og kommunikation, dokumentation, implementering af projektresultater, aktør-involvering – ikke mindst helt almindelige borgere…

 

“Byd borgerne op til dialog og medindflydelse” artikel i Dansk Kommunikationsforenings blad, Kommunikatøren, juni 2014

Kommunikatøren, nr. 3 juni 2014

Kommunikatøren, nr. 3 juni 2014

 

Projektportefølje som projektleder i Teknologirådet

 

Navneomtale i Politiken (cirka midt på siden)

 

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/annefunchrohmann

 

 

Medlem af bl.a.:

 

Projektgruppen bag Rødovre Kommunes projekt, “Demokratisk Laboratorium”

 

Foreningen af Energi- og Miljøjournalister (FEM)

 

Logo - Foreningen af Energi- og Miljøjournalister

 

 

 

 

 

Dansk Kommunikationsforening

 

Logo_Dansk Kommunikationsforening_I

 

 

 Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse

logo - Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse

 

 

Netværk for proces- og udviklingskonsulenter

logo - djoef

Share Button
Print Friendly, PDF & Email