Nyvalgte kommunalpolitikere lærer at være politikere

Foto - nyvalgte laerer at vaere politikereMens politikere på Christiansborg nu taler om behovet for mere magt til de folkevalgte er de 1.060 nyvalgte kommunalpolitikere ved at have været igennem deres traditionelle intro-periode til arbejdet som lokalpolitiker i byråd og kommunalbestyrelser.

 

Andelen af nyvalgte kommunalpolitikere efter kommunalvalget er på landsplan godt 43 procent ud af de i alt 2.444 valgte kommunalpolitikere, i hver kommuner svinger andelen fra 25 – 40 procent nyvalgte.

På kurser er de nyvalgte lægmænd m/k blevet klædt på til det politiske arbejde – ofte med lange baner af powerpoints om juridiske spilleregler, forvaltningslov, økonomi- og budgetproces, den kommunale styrelseslov…

Kattegat-kurset

Som efter tidligere kommunalvalg har langt de fleste nyvalgte været på ”Kattegat-kurset”, der siden 1974 har været gennemført af Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Kurset kaldes også ”kravlegården” og tager udgangspunkt i den fiktive Kattegat Kommune, med fire kommunaldirektører som kursustilrettelæggere og undervisere.

Nogle kritikere mener at kurserne er med til at afpolitisere de nyvalgte politikere som følge af det store indhold af administrativt pensum.

Byrådshøjskoler skal skabe bedre samarbejde og bedre beslutninger
Nogle kommuner har valgt at supplere indskolingen af deres politikere med egne aktiviteter.

Fx har Slagelse Kommune i år oprettet sin egen Byrådshøjskole, der løber de næste fire år. Højskolen er for alle politikere i Slagelse, ikke blot de nyvalgte. Byrådspolitikerne mødes en gang om måneden til en anden måde at lave politik på. Her har de bl.a. en tænketank med tre videnspersoner, fx til at tale megatrends med.

En politikerhåndbog ved hånden
I Syddjurs Kommune har man lavet en politikerhåndbog, der skal bidrage til at det nye byråd træffer kvalificerede beslutninger på et kvalificeret grundlag. I håndbogen kan de nye kommunalpolitikere bl.a. læse om de visioner og forandringer, det tidligere byråd har besluttet. Og hvilket serviceniveau borgerne kan forvente, og hvor mange penge byrådet har sat af på de enkelte kommunale områder.

Akademi for politikere

Akademier for politisk ledelse er nye initiativer, fx hos COK, der har etableret et Politikerakademi, målrettet kommunalpolitikere for at styrke deres politiske kompetencer gennem hele valgperioden, bl.a. i forholdet til den professionelle administration og i dialogen med borgerne.

Politikere som administratorer
Halvdelen af de adspurgte kommunalpolitikere siger i en undersøgelse at den største udfordring for byrådet er lovgivningens snævre rammer, som gør politikerne til administratorer frem for visionsskabere.

44 procent mener at den største udfordring er at kommunalpolitikere er for dårligt klædt på til at udfordre forvaltningen. Og næsten lige så mange mener at forvaltningen fylder for meget i den politiske beslutningsproces.

Undersøgelsen er lavet af COK og omtalt i Berlingske Tidende – ”Byrødder føler sig overtrumfet af embedsværket”

Er kommunalpolitikerne godt nok uddannede? – det var til debat på COK’s arrangement på Folkemødet 2014 om fremtidens kommunalpolitiker

 

 

(Foto: D Sharon Pruitt)

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *