Børns sundhed og miljø

En række ting i miljøet har negativ betydning for menneskers sundhed. Børn er en særlig udsat gruppe. Hvad ved vi om miljøfaktorers2thumb

skadelige indvirkning på børns sundhed? Og hvad skal der til for at reducere denne indvirkning fra miljøet?

Mange kemiske, biologiske og fysiske faktorer udsættes vi for i miljøet – fx i fødevarer, i arbejdslivet, i indeklimaet, i vores fritid. Støj, stråling og partikler i luften er eksempler på på fysiske miljøfaktoer, der kan påvirke sundheden. Mulige sundhedseffekter kan være fx. luftvejssygdomme, astma, allergier, forstyrrelser i nervesystemet, kræft, vuggedød, lav fødselsvægt, reduceret lungefunktion, forringelse af immunforsvaret, kredsløbslidelser, lever- og nyreskader, nedsat fertilitet, ringere indlæringsevne etc.

Den begrænsede viden om miljø og sundhed er endnu mere udtalt, når det gælder miljøets effekter på børns sundhed. Ifølge FN’s konvention om barnets rettigheder, en konvention som også Danmark har tilsluttet sig, skal børn have den “højeste opnåelige sundhedstilstand.

En arbejdsgruppe med sagkyndige fra forskellige områder har lavet et overblik over viden om sammenhængen mellem sundhed og miljø. Og gruppen leverer en 14 punkts handlingsplan med bud på hvordan vi konkret kan reducere børns udsættelse for mulige helbredsskader: “Bedre miljø for børnene – et oplæg til handling”.

Dette som bidrag til Folketingets arbejde med en indsats overfor børns sundhed og miljø.

4thumb22

Arbejdsgruppens medlemmer:

Else Guldager, Ph.D., fhv. medlem af Børnerådet, konsulent, sundhedsplejerske

Eva Bonefeld-Jørgensen, Ph.D., lektor, forskningsleder, Inst. for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Gitte Gross, bromatolog, tidl. fødevarepolitisk medarbejder, Forbrugerrådet

Henrik L. Hansen, Ph.D., tidl. embedslæge, Embedslægeinstitutionen i Vejle

Lisbeth Ehlert Knudsen, Ph.D., Institut, for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Ole Hertel, dr.scient., Danmarks Miljøundersøgelser15thumb

Troels Lyngbye, overlæge, dr.med., specialist i pædiatri, Aarhus Universitet og Hammel Neurocenter

 

Resumé af arbejdsgruppens arbejde:

 “Børns sundhed er på spil”

“Et bedre miljø for børnene”

 

8thumb21thumb

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *