Demokratistrategi i Ballerup

logo BallerupDe 25 folkevalgte politikere i Ballerups kommunalbestyrelse ønskede en strategi for nærdemokrati og borgerinddragelse i kommunen. Og at borgerne var med til at lave indholdet i strategien.

106 tilfældigt udvalgte Ballerup-borgere arbejdede på en borgerhøring efter et særligt udviklet koncept:

Opgaven for borgerne var at formulere idéer og forslag til, hvordan kommunen kan udvikle dialogen mellem borgere og politikere i

Ballerup_gruppebord_1

100 tilfældigt udvalgte Ballerup-borgere bruger en hel lørdag på at lave idéer og forslag til kommunens strategi for nærdemokrati. Deres politikere sidder i et lokale ved siden af og arbejder på samme sag.

vigtige spørgsmål, der vedrører kommunens udvikling.

         • Hvordan styrker vi det lokale demokrati i Ballerup Kommune?

          • Hvordan udvikler vi dialogen mellem borgerne og politikerne i vigtige spørgsmål, der vedrører kommunens udvikling?

          • Hvad skal der til for at man som borger har lyst til at deltage i kommunale beslutningsprocesser?

Invitationen til borgerne er her

Resultaterne af borgernes arbejde er indsamlet undervejs på dagen og offentliggjort i ”Borgernes Idékatalog”. Mere end 50 konkrete og begrundede forslag. En førsteudgave af kataloget blev uddelt allerede ved dagens afslutning til samtlige deltagere, ikke mindst til politikerne.

På samme sted og samtidig med borgerne arbejdede kommunalbestyrelsen i en politiker-workshop, der tog hul på politikernes arbejde med en strategi for nærdemokrati. En ’fælles arbejdslørdag’ om nærdemokrati i kommunen.

Ballerup_politikere_1a

Politikere fra Ballerups kommunalbestyrelse arbejder på deres bud på indhold i en demokratistrategi for kommunen.

Se referat af politikernes workshop her:

Som afslutning på dagen mødtes borgerne og politikerne i en fælles opgave om at udpege de vigtigste brikker til en strategi.

Med afsæt i borgerhøringen og dens resultater har Ballerup Kommune lavet en strategi for nærdemokrati. Og en værktøjskasse.

Borgerhøringen i Ballerup er det første eksempel i Indenrigsministeriets publikation med 11 gode eksempler på arbejde med nærdemokrati i kommunerne

 

 

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email