Borgerhøring om demokrati i Silkeborg

Borgerinddragelse – hvor, hvornår og hvordan?logo Silkeborg

– arrangeret i samarbejde med (den nye) Silkeborg Kommune

Et særligt udvalg med kommunalpolitikere – Nærdemokratiudvalget – har været nedsat for at sikre at nærdemokrati bliver en integreret del af det politiske og administrative arbejde i den ny Silkeborg Kommune.

Hvad mener vi med nærdemokrati og hvordan understøtter vi det? Hvordan skaber vi gode rammer så borgerne har lyst og vilje til at engagere sig? Hvordan sikrer vi at alle har mulighed for deltage aktivt i nærdemokratiet? Og at der er plads til mange forskellige slags engagementer.

Kommunalpolitikerne inviterede borgere en hel lørdag i Medborgerhuset “Lunden” til at lave forslag til hvor, hvornår og hvordan borgerne kan inddrages i de kommunale beslutningsprocesser.

Målet var at resultaterne fra borgerhøringen kunne være fundamentet for en kommende samlet strategi for demokrati for kommunen.Hvilken udvikling ønsker vi os i Silkeborg?

Også pressen var inviteret til borgerhøringen og Silkeborg Kommune udgav et nyhedsbrev.

Borgernes idéer og forslag på borgerhøringen blev samlet i “Borgernes Idékatalog”

Silkeborg Kommune har i dag bl.a.et kodeks for godt nærdemokrati og en politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune.

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email