Links

Serviceeftersyn af lokale høringer i kommuner og i regioner

Lokaldemokratiet i landets 98 kommuner og 5 regioner er nødlidende. Den lave valgdeltagelse er et af pejlemærkerne. Borgere, erhvervsliv og organisationer mangler indsigt og medindflydelse i kommunale og regionale beslutningsprocesser. Sådan lyder det fra mange sider, og var også blandt konklusionerne i indenrigsministerens temperatur-måling af det lokale demokrati i forbindelse med kommunal- og regionsvalget i november 2013.

Minister Vestager satte derfor et udvalgsarbejde i gang som skulle finde frem til hvordan vi sikrer reel borgerinddragelse og styrker lokaldemokratiet.

Rapporten fra Udvalget om lokale høringer er her

 

Borgernes By_idekatalog_om innovativ borgerinvolvering

Borgernes By – Idékatalog om innovativ borgerinvolvering – indsamlet af DAC

Borgernes By

Dansk Arkitektur Center (DAC) har i efteråret 2014 afholdt ialt tre workshops, som satte fokus på nye metoder og koncepter for aktiv borgerinvolvering. Hovedbudskaberne og de centrale læringspunkter fra workshops er af DAC samlet i idékataloget  “Borgernes By”  til inspiration for kommuner og professionelle.

 

Spot på det lokale demokrati

Økonomi- og Indenrigsministerens demokrati-projekt tager temperaturen på det lokale demokrati.

Hvordan det står til med det lokale demokrati i landets kommuner. Ved kommunalvalget i 2009 faldt den samlede stemmeprocent med omtrent 4 procentpoint til 66 pct. Der ønskes en højere stemmeprocent ved kommunalvalget i 2013 end tilfældet var i 2009. Unge 19-21 årige har en valgdeltagelse på 45 pct. Desuden er valgdeltagelsen 37 pct. for indvandrere og 36 pct. for efterkommere.

Opgavebeskrivelsen for demokratiprojektet er her.

Temperatur-målingen viser at det lokale demokrati er udfordret. Men både blandt borgere og lokalpolitikere er der en vilje til at styrke det lokale demokrati.

Sådan lyder kort opsummeret konklusionen i den afsluttende rapport, som rummer 18 anbefalinger til, hvordan det lokale demokrati kan styrkes.

Rapport: “Op af sofaen – anbefalinger til lokaldemokratiet”

 

Lokalpolitik og borgere

KORA har lavet en undersøgelse for Økonomi- og Indenrigsministeriet for at give ministeriet et forskningsmæssigt grundlag for mulige anbefalinger og idéer om eventuelle forbedringer i det lokale demokratis funktion. Det er også ambitionen at spørgeskemaundersøgelsen og Økonomi- og Indenrigsministeriets øvrige aktiviteter på området kan fungere som inspiration for kandidaterne forud for kommunalvalget i november 2013.

Undersøgelsen er en kombination af en internetbaseret samt en telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse. Gennemført marts-april 2013.

Rapport: Lokalpolitik og borgere

Bilagsrapport: Lokalpolitik og borgere

 

Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services

OECD har i ‘OECD Studies on Public Engagement’ undersøgt 25 landes arbejde med at praktisere åben og inkluderende politikudviklingForside_Public Engagement for Better Policy_b

i det store projekt “Open and inclusive policy making”.

Rapporten fra 2009 konkluderer i Executive Summary vigtigheden af og potentialet i at inddrage borgere i politiske beslutningsprocesser i den offentlige sektor og lister “Ten Guidelines”

OECD-rapporten “Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services” kan læses online her

Omtale i MandagMorgen er her

 

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email