Strategi og forebyggelse

Hvordan styrker vi klimaindsatsen i Region Sjælland?

Region Sjælland og regionens 17 kommuner har en vision om at blive en førende klimaregion i EU.logo_region sjaelland

I Danmark skal mindst 30 procent af vores energiforbrug i 2020 komme fra vedvarende energi som vind, sol og vand, der aldrig vil slippe op.
Udslip af drivhusgasser skal mindskes med en femtedel. Og vi skal bruge energien tre gange så effektivt – den billigste, reneste og mest klimavenlige energi er den, vi ikke bruger…

På lang sigt skal Danmark – og Region Sjælland – være helt uafhængige af at bruge olie, kul og gas – de såkaldte fossile brændsler. Det er klimamål som Danmark og resten af EU har forpligtet sig på at nå, nogle af målene allerede inden for det næste årti.

Politikerne i Region Sjælland og i regionens 17 kommuner besluttede at lave en regional klimastrategi, der kan forebygge yderligere klimaforandringer.
Som bidrag til at sætte indhold på strategien valgte politikerne at spørge borgerne til råds. En strategi for hele regionen som område – ialt 17 kommuner og 816.670 indbyggere.

► Borgere i Region Sjælland:”Politikerne skal have fælles mindset for klimaindsatsen”

“Klima er for vigtigt til at vores indsats er afhængig af partipolitik og valgperioder. Politikerne skal gå foran. Det er deres mindset som er styrende for den samlede indsats. Den største barriere for en indsats er politikerne”.

Det skete på Danmarks hidtil største borgertopmøde,
når det handler om at inddrage borgeres vurderinger
og anbefalinger til at udforme fremtidens klimaindsats.
225 tilfældigt udvalgte og inviterede borgere fra hele
regionens geografiske område, forsamlet en hel lørdag i Haslev Hallerne i Faxe.

Opgaven til borgerne:

• Kompas for klima og bæredygtig udvikling
Hvad skal mål, effekt og regionens rolle være de næste 5-10 år?
• Hvad er de vigtigste klimaudfordringer i Region Sjælland?
• Hvilke indsatser skal der til for at forebygge yderligere klimaforandringer?
• Hvad er løsningen på de formulerede udfordringer?

Resultaterne fra borgertopmødet – borgernes vurderinger og anbefalinger – er samlet i ”Borgernes Klimakatalog”.

Et resumé kan ses herForside Borgernes KlimaKatalog_I_bForside katalog_indscannet

Resultater fra afstemningerne på borgertopmødet.

Region Sjælland som førende klima-region i EU?

For at kunne kalde sig dette mener knap en tredjedel af borgerne at regionen som område i 2030 ikke længere bruger kul, olie og gas. Kun vedvarende energi.

Endnu flere, nemlig 40 procent, finder at Region Sjælland og dens kommuner i 2020 er kommet et godt stykke længere end de klima-mål, der gælder for Danmark som helhed.

Knap hver tiende synes at der bør være en nogenlunde ens klimaindsats i alle regioner i Danmark, ikke en særlig indsats i Region Sjælland.

Politikerne følger op

Politikere fra regionsrådet i Region Sjælland og fra de 17 kommuner i regionen deltog på borgertopmødet som neutrale bordformænd. Denne dag kun med på en lytter, i første parket. Tre uger efter samledes politikerne på et politikermøde i regionshuset i Sorø for at følge op på borgernes arbejde – ”Politikerne tager ordet”. Også politikere fra Folketinget og danske politikere fra EU-parlamentet deltog på politikermødet. Her behandlede politikerne borgertopmødets resultater med henblik på i fællesskab at finde frem til, hvad de synes, der politisk er vigtigt at gøre noget ved for at styrke klimaindsatsen i regionen som område. Resultaterne fra politikermødet er i ”Politikernes KlimaDokument”.

Den Grønne Masterplan for Region Sjælland

Endemålet for Region Sjællands mange indsatser for klima og vedvarende energi er at blive den grønne region i Europa. Derfor vil regionen inden år 2020 opfylde EU’s mål om mindst 20 % CO2-reduktion og mindst 20 % vedvarende energi for hele regionens geografi. Blandt politikernes opfølgning på borgertopmødet var at lave “Den Grønne Masterplan”, som skal skabe overblik og omfatter de mange væsentligste grønne elementer, som allerede er en integreret del af regionens eksisterende strategier, politikker og retningslinjer.

“Indhold i Den Grønne Masterplan har udspring i det store Borgertopmøde om klima, hvor mere end 200 borgere fra regionen blandt andet efterlyste, at vi fra det offentlige gik forrest med egne indsatser, så det kunne blive gode eksempler for efterfølgelse af regionens private erhvervsliv”, siger Eva Levinsen (SF), formand for Bæredygtighedsudvalget i Region Sjælland.

Materialer fra borgertopmødet

Forud for borgertopmødet modtog de tilmeldte borgere debatoplægget ”Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne?”Salen med slides_b

Fotos fra borgertopmødet og her

Slides fra oplægsholdere på borgertopmødet:

Jesper Teglgaard, DR vejrvært, meteorolog, DMI

Poul Erik Morthorst, seniorforsker, Forskningscenter RISØ, medlem af Klimakommissionen

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *