Hovedstadens politikere vil høre borgeres forslag

br-behandling-af-borgerret-til-at-fremsaette-forslag-i-br_280416Inspireret af Folketingets beslutning om at give borgere adgang til at fremsætte forslag til politisk behandling på Tinge er landets hovedstad hoppet med på vognen omkring idéen med borgerdrevne forslag. I Københavns Kommune er det Enhedslisten, Radikale Venstre og SF som står bag forslaget ”Borgerret til fremsættelse af forslag”. Et forslag som politikerne i det københavnske byråd – Borgerrepræsentationen (BR) – drøftede på dets møde i slutningen af april og som nu er under behandling i ‘Gruppeformandskredsen’ blandt partierne i Borgerrepræsentationen.

Formålet med forslaget er at udvide rammerne for bedre at engagere borgerne i Københavns Kommune. Dette ved at borgere selv kan tage sager op og få dem behandlet i BR.

I Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti mener vi at mere inddragelse, medbestemmelse og medansvar til borgerne kan øge tilliden til og troen på demokratiet. Det er vigtigt at københavnerne diskuterer og engagerer sig i byens udvikling.

Det skal kræve mindst 5.000 underskrifter fra stemmeberettigede borgere, og verificeret fx via NemId.

Imod var Venstre, der ser forslaget som en kortslutning af det repræsentative demokrati. Og mener at det i praksis vil øge afstanden mellem borgere og politikere.

I Venstre mener vi: – hvis et forslag er godt, så er det et ethvert medlem af Borgerrepræsentationens ret at tage forslaget op og sætte det til afstemning, uanset om det er 5 eller 5000 borgere, der bakker det op.

Også Socialdemokratiet er skeptiske og vil have ordningen politisk vurderet efter et år, for at undersøge om den giver den ønskede inddragelse af borgerne i den politiske proces.

Københavns Kommune har besluttet at høre Tilsynet med kommunerne om foreneligheden med Styrelsesloven.

 

Link til TV-optagelse af Borgerrepræsentationens behandling af forslaget (ca 15 min.)

– brug dobbeltpilen øverst til højre, hen til mødet og klik på mødet 28. april 2016, og schroll ned til punktet “Medlemsforslag om borgerret til fremsættelse af forslag i Borgerrepræsentationen”, det er ca. 1:53 min inde i det samlede møde.

 

Se mere om borgerdrevne forslag i Folketinget: “Flertal for at borgere sætter dagsorden i Folketinget”

Og mere om borgerdrevne forslag i kommunerne er her: “Borgerforslag får direkte adgang til byrådssalen”

 


 

Følg med i konkrete eksempler på demokratiudvikling og nye politiske arbejdsformer: Bliv medlem af facebookgruppen som fagligt forum om konkrete borgerinddragelses-aktiviteter i kommuner og i regioner – gruppen er her: https://www.facebook.com/groups/Borgerinddragelse/

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *