Grundloven: 100 år i 2015 – med tilskud til aktiviteter

Foto - grundslovspuljeNæste år er det 100 år siden at kvinder fik stemmeret og alle uanset køn og stand dermed fik ret til at stemme. Derfor ser mange 1915 som året, hvor demokratiet reelt blev indført i Danmark.

Folketinget har sat 3 mill. kr af i en tilskudspulje til at markere grundlovens runde dag. Til projekter og aktiviteter, der fejrer demokratiet og sætter fokus på udvikling af demokratiet og på demokratisk deltagelse.Logo Folketinget

Grundlovspuljen, der håndteres af Dansk Folkeoplysnings Samråd, kan søges af institutioner, foreninger, organisationer, regioner og kommuner.

Ny ansøgningsrunde
Til august 2014 er anden ansøgningsrunde til den resterende million kroner, hvor mindre projekter vil blive prioriteret.

I første runde er på dette års grundlovsdag offentliggjort at 8 projekter tilsammen får 2 mill.kr.
71 projekter ansøgte om i alt 23 mill. kr.

De 8 projekter, der netop har fået tilskud i første runde, er:

1) Lige lovligt – Land og by under én og samme lov
Inddragende teaterforestilling om grundlovens tilblivelse. Forestillingen henvender sig til skolebørn (2.-3. klassetrin) og børnefamilier og opføres på en række biblioteker i Brønderslev og Frederiksberg kommuner.
Ansøger: Bibliotekerne i Frederiksberg og Brønderslev kommuner

2) GRUNDLOVEN – rager den mig?
Med fokus på unge og på køn undersøger Kvindemuseet i Aarhus i samarbejde med gymnasieklasser, hvad unge i dag tænker om ligestilling og kønsroller, og lader resultatet udmønte sig i et undervisningsmateriale, en udstilling og et optog.
Ansøger: Kvindemuseet i Danmark

3) Demokratifestival 2015
Bred og folkelig grundlovsfejring i Ollerup på Fyn kulminerende med en 2-dages demokratifestival, der fejrer grundlovsjubilæet via kunst, kreativitet, bevægelse, samvær og samtale.
Ansøger: De fire frie skoler i Ollerup

4) Grundlovsfestival for Fruentimmere, Folkehold, Fattiglemmer, Fjolser og Forbrydere
Åben grundlovsfestival afholdt af og på Egmont Højskolen, med særligt fokus på Fruentimmere og Fjolser, herunder vægt på handicappedes og andre minoriteters rettigheder og vilkår for deltagelse i demokratiet.
Ansøger: Egmont Højskolen, Odder

5) Grundlovens indhold og betydning for nydanskere
TV-programserie om grundlovens historie, demokratiets forudsætninger og det politiske medborgerskab målrettet til nydanskere.
Ansøger: ITV Østjylland (ITV OJ)

6) Dig, mig og demokratiet – sms-baserede dialogmøder
Sms-baserede dialogmøder på ungdomsuddannelser over hele landet eksperimenterer med anderledes former for dialog mellem politikere og borgere og undersøger, hvad de unge selv mener, der skal til, for at de kan føle et større medejerskab til demokratiet.
Ansøger: Foreningen YouGlobe

7) Hvem (be)stemmer?
Sammen med Rejsescenen og Arbejdermuseet vil AOF få danskerne til at debattere vilkårene for demokrati og almindelige menneskers indflydelse på samfundet. Det vil ske gennem studiekredse og teater opført rundt om i landet, bl.a. på lokale aftenskoler, fagforeninger, museer, biblioteker, højskoler, erhvervsskoler m.fl.
Ansøger: AOF Danmark

8) Det halve kongerige
Filmen DET HALVE KONGERIGE vil med overraskende fakta og skæve vinkler på ligestilling gøre status over 100 års ligestillingsbestræbelser i Danmark. Filmen varer ca. 30 minutter og er egnet til undervisnings- og debatbrug.
Ansøger: LO-Landsorganisationen i Danmark og FTF

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *