Gratis offentlig transport?

Den danske bilpark vokser og vokser og trafikken stiger og stiger. Det samme gør de negativt afledte virkninger som ulykker, luftforurening, CO2-udslip/klimaeffekt, ressourceforbrug (olie), støj trængsel, udbygning og vedligeholdelse af infrastruktur.Groent lys_togskinner_b

Flere europæiske storbyer har taget konsekvensen af den voksende biltrafik og de deraf voksende problemer og har taget en række virkemidler i brug for at reducere biltrafikken.

Når trafikselskaber analyserer elasticitet i takstniveau og laver beregninger af henholdsvis fordele og ulemper ved at hæve/sænke billetpriser taler de typisk til fordel for at hæve priserne. Det hænger sammen med at det alene handler om en virksomhedsøkonomisk kalkule og med en kortsigtet tidshorisont. Men hvordan ser det ud i en langsigtet samfundsmæssig sammenhæng?

Der er bred enighed blandt sagkyndige om at der er en række samfundsøkonomiske fordel at hente ved at flytte en del af privatbilismen over i offentlig transport. Enkelte vurderer endda at samfundet som helhed vil tjene på at gøre den offentlige transport gratis ud fra en antagelse om at dette væsentligt ville reducere bilismen.

En gevinst ikke i form af et direkte konkret afkast, men ud fra en helhedsorienteret og langsigtet samfundsøkonomisk vurdering, hvor de manglende billetindtægter opvejes af en reduktion af trafikafledte udgifter på andre områder.

En tværfaglig arbejdsgruppe af sagkyndige har kortlagt de mulige samfundsmæssige konsekvenser af at indføre gratis offentlig transport i Danmark.

Og gruppen giver vurderinger og anbefalinger i forhold til potentialet i gratis offentlig transport som et muligt politisk instrument til at imødegå de voksende trafikproblemer, set ud fra et langsigtet samfundsmæssigt perspektiv.

Arbejdsgruppens medlemmer:

Anker Lohmann-Hansen, Aalborg Universitet

Bengt Holmberg, Lunds Universitet

Claus Jørgensen, ForbrugerrådetRapport_Gratis offentlig transport_b

Hans Ege, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR)

Morten Marott Larsen, AKF

Per Homann Jespersen, Roskilde Universitet

Anne Funch Rohmann, projektleder

 

Arbejdsgruppens rapport: “Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport” (pdf)

– et resumé…(pdf)

Datarapporten – data og beregningsdel til hovedrapporten (pdf)

Præsentation af rapporten – fra arbejdsgruppens fremlæggelse (pdf)

 

Debat i Folketinget:

På baggrund af arbejdsgruppens rapport blev der i Folketinget fremsat et beslutningsforslag (B54) om at iværksætte lokale forsøg med gratis og billig kollektiv trafik med henblik på at begrænse biltrafikken og dermed trængselsproblemer og luftforurening, herunder udslip af drivhusgasser. Folketingets debat og Trafikudvalgets behandling kan ses her (til venstre på siden)

B 54 – forslag om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik (pdf)

Trafikudvalgets betænkning (pdf)

 

Debat om rapporten i medierne – fx i dagbladet Information:

“Gratis offentlig transport vil være dyrt og måske ikke så effektivt”

“Det er gratis at indføre gratis kollektiv trafik”

 

Invitation til offentliggørelse af rapporten (pdf)

– på Flintholm station

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *