Forslag i Folketinget: Bring borgeres forslag direkte ind i Folketingssalen

Logo_motto_daDét der optager danskerne skal også på den politiske dagsorden. Ved at indføre et Åbent  Ministerium, hvor borgere i Danmark får mulighed for at stille konkret beslutningsforslag til behandling af de 179 folkevalgte politikere i Folketinget. Dette for at vitalisere den offentlige debat og den politiske deltagelse.

De traditionelle og formelle høringsprocesser giver kun begrænsede muligheder for borgere til at deltage, fastslås det. For at øge den demokratiske deltagelse og borgernes mulighed for at blive hørt og opnå indflydelse vil et forslag, netop fremsat i Folketinget, give borgerne mulighed for – via borgeres egne forslag – at være med i den politiske debat.

Beslutningsforslaget (B 36) – ”Borgerdrevne beslutningsforslag” – er fremsat af løsgængeren Uffe Elbæk, tidligere medlem af Radikale Venstre. Det er inspireret af et finsk initiativ, Avoin Ministeriô, som indtil nu har modtaget 266 borgerforslag, hvoraf de seks er gået videre til det finske parlament.

Flere partier er positive overfor forslaget og en demokratiforsker mener “at det vil gøre demokratiet mere demokratisk. Uden tvivl”. Se mere i Jyllandsposten, “Bred interesse for idé om folkelovforslag”.

Folketinget ventes at 1.behandle beslutningsforslaget i begyndelsen af 2015 og herefter går det videre til udvalgsbehandling.

Krav om underskrifter
Ifølge udspillet vil det kræve 50.000 individuelle underskrifter for at man som borger kan fremsætte et beslutningsforslag til behandling direkte i Folketinget eller i et folketingsudvalg. Fx via en digital underskrift verificeret gennem Nem Id.Mest populaere_skriv-under_b

Elektroniske underskriftsindsamlinger kender vi allerede herhjemme, fx på www.skriv-under.net, hvor de mest populære har samlet underskrifter fra både tæt på og langt over 50.000 borgere. ”Nej tak til statens salg af Dong” skrev næsten 200.000 borgere under på, … “Nej tak til den nye Offentlighedslov” fik tilslutning fra godt 90.000 borgere…Og godt 44.000 vil afskaffe pension til folketingsmedlemmer…

EU er allerede på banen
EU’s Europæiske Borgerinitiativ – Citizens’ Initiative – giver borgere i EU mulighed for at opfordre EU-Kommissionen til at fremsætte et lovforslag inden for et af EU’s opgaveområder, og dermed få indflydelse på EU-politikken.

Det kræver at borgerinitiativet er underskrevet af mindst 1 million EU-borgere. Logo_det europaeiske borgerinitiativ

Og man skal først danne en borgerkomité med mindst syv EU-borgere fra hvert deres EU-land.
EU-Kommissionen er ikke forpligtet til at følge opfordringen i et borgerinitiativ, men 1 million underskrifter kan vel ihvertfald skabe noget politisk opmærksomhed…

En guide til EU’s borgerinitiativ er her. (pdf)

”Demokratisk akutpakke”
Op til valget til regionsrådene i Danmark i november i 2013 var et lignende forslag fra kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden – nu medlem af regionsrådet – Charlotte Fischer (R), der efterlyste et demokratisk boost i regionerne.

Nemlig som led i en demokratisk akutpakke at indføre et borgerinitiativ, hvor hovedstadens borgere får ret til at få de 41 folkevalgte politikere i regionsrådet til at behandle og tage stilling til en sag, fremsat af borgere. Blot kræves 2.000 borger-underskrifter. Det konkrete forslag var et blandt flere til at gøre Region Hovedstaden til rollemodel i demokratiudvikling.

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *