Borgerinddragelse og demokrati

 

Deltag i fagligt forum om borgerinddragelse i praksis:

» Gratis, faglige og fysiske seminarer – se mere her: Bliv klædt på til bedre borgerinddragelse

» Online i Facebook-gruppen Borgerinddragelse og Demokratiudvikling

Et digitalt fagligt forum især for medarbejdere, ledere og politikere, der arbejder med borgerinddragelse i kommuner og i regioner, eller skal til det… Alle er velkomne.
Følg lidt med i hvad der sker af konkrete borgerinddragelses-aktiviteter i DK til mulig faglig inspiration ved at dele viden og erfaringer – og bidrag gerne selv med at poste info om aktiviteter, du kender til.


 

BYD BORGERNE OP TIL DIALOG OG TIL REEL MEDINDFLYDELSE

Flere og flere tillægger øget politisk lederskab og omverdenens bidrag i politikudvikling – ikke mindst borgerinddragelse – voksende betydning som nye veje til at nytænke og udvikle samfundet på, nå politiske mål og skabe bedre løsninger.Groent lys_togskinner_b

At inddrage borgere og andre aktører i langt højere grad i dialog om samfundets udvikling som led i en strategisk indsats og konkret arbejdsform vil kunne blive en vigtig og virkningsfuld katalysator for den nødvendige nytænkning, nye måder at gøre ting på, nye og smartere måder at løse opgaver på i den offentlige sektor fremover.

Slår det for alvor igennem vil det kræve nye mindset, nye roller, nye relationer, nye måder at arbejde på, fx i regioner og i kommuner.

Det kræver blandt andet et skarpt fokus på forudsætninger for succés med borgerinddragelse – og at undgå faldgruber.

Almindelige borgere kan skabe værdi i samfundsudviklingen
Borgerinddragelse kan skabe særlig værdi og udvikling. Med indhold af ukonventionel snusfornuft, helhedsblik og know how om hvad der virker. Mulighederne er mange, når det gælder at indsamle originale borgerbidrag til strategi, politik og konkret indsats i form af idéer og forslag, vurderinger og anbefalinger, eller bud på prioriteringer, afvejninger og tackling af dilemmaer.

Spørgsmål og emner der kan tages op er talrige. Klimaindsats, byudvikling, naturplan, kommuneplan, regional strategi for vækst og udvikling, kollektiv transport, strategisk energiplanlægning, sundhedsvæsen, sundhedsaftaler, strategi for lokalt demokrati… you name it.

Alt sammen viser sig på flere fronter at vinde gevaldigt ved at inddrage almindelige borgere. Og andre aktører iøvrigt – eksperter, fagfolk, medarbejdere, interessenter, samarbejdspartnere etc..

Ikke for at tage jobbet fra vores politikere. Tværtimod. For at skabe et bedre og bredere beslutningsgrundlag for de folkevalgte politikere, som i sidste ende selvfølgelig fortsat er dem, der beslutter. Og da med større vægt, accept, respekt, legitimitet og mere tydeligere politiske argumenter for de trufne beslutninger. Mere politik. I Folketinget, i regioner og i kommuner.

Trut rent horn
Klare og ærlige budskaber er nødvendige for at sikre engagement og gode resultater. Trut rent horn og klare formål. Handler det her om politik- og demokratiudvikling eller handler det mestendels om cool økonomi, fx at flere konkret skal bidrage til at løse offentlige opgaver.

Det med budskaber og klarhed på det egentlige rationale bag kan være svært. Der kan være brug nogen der tager rollen som ’djævlens advokat’. Som dem der internt er faglig garant for det, der formidles – og stiller spørgsmålene, hvis substansen halter. Og som dem, der er med til at flytte opmærksomheden fra at være udpræget afsender til at være åben og lyttende overfor det, omverdenen kan bidrage med. Oprigtig interesseret.

Myter og mindset
Snubletråde for mere reel dialog, demokrati og udvikling er myter og mindset.

Tre eksempler på myter (der er flere…):

• ”Borgere gider ikke at diskutere politik”
• ”Borgere mangler forstand på arbejdet i regioner og kommuner og kan derfor ikke bidrage med meget til os”
• ”Vi laver allerede masser af borgerinddragelse i regioner og kommuner”Salen med slides_b

Borgere vil rigtig gerne være med. Hvis det altså sker på en ordentlig måde. Og hvis det politisk forankret, at det er politikerne, der inviterer, lytter og lader sig udsætte for mulig inspiration. ”Det er en borgerpligt at deltage, når politikerne inviterer til at give dem gode råd”, lyder et typisk borgersvar.

Borgere er eksperter i hverdagsliv – de kender ikke det præcise antal biler pr. døgn på en bestemt vej, og behøver det heller ikke. De ved at vejen er stærkt trafikeret. Borgere kan bidrage konstruktivt på alle områder, det handler alene om at tilrettelægge form, formidling og indhold efter det. At der er borgere med på et offentligt møde er ikke nødvendigvis reel borgerinddragelse.

Er der i virkeligheden noget til debat og dermed med mulighed for medindflydelse? Optræder borgerne i rollen som medborgere i fællesskabets interesse, eller som formel høringspart ud fra egne interesser? Er de borgere, der deltager, et godt udtryk for befolkningen som helhed?

Er modet og ønsket der?

Borgerinddragelse kræver mod, man skal ville det og kunne se værdien af det. Og ville bruge det til noget. Hvis ikke, vil resultaterne afsløre det. Og man skal måske hellere lade være.

Tag lige testen her:

• Er vi (fx i kommunen) hånden på hjertet oprigtig interesseret i at lytte, og i at bruge borgernes bidrag til noget?
• Ønsker vi at give ordet frit og slippe vores egne dagsordner og trang til at informere for en stund?
• Tror vi på at borgere kan bidrage med noget nyttigt til vores arbejde?
• Ser vi på borgeren som medborger, snarere end som kunde i butikken?

Spørgsmålene her, og endda flere til, kræver klare ja’er for at få succés med at inddrage borgere i konstruktive aktiviteter, der giver gevinster og merværdi.

Show it, don’t tell it
Erfaringen viser at borgere har mindst tre forhånds-skepsis’er, når de ‘inddrages’: At alting er besluttet på forhånd, at de bliver spændt for en bestemt vogn, og at deres bidrag ikke vil blive brugt til noget.

Vi, der arbejder med borgerinddragelse som en faglig disciplin, er optaget af at tilbagevise denne skepsis som grundløs. Ikke i sætninger, men i form, proces, indhold og formidling. Og opfølgning.

 


 

 

DEBAT OM BORGERINDDRAGELSE, fx…

 

“Byd borgerne op til dialog og til reel medindflydelse” (artikel i bladet Kommunikatøren, Dansk Kommunikationsforening)

“Borgerinddragelse er ofte skueprocesser, der kun har ren symbolsk værdi….Åbenhed, gennemsigtighed og konsekvens lige fra intention, udvælgelse, format, proces, opfølgning og evaluering er en god begyndelse.” (indlæg i Information)

“Spørg borgerne og sæt orden i samfundets kaos, at institutionalisere systematisk input fra borgerne som en vej til at forny den offentlige sektor – mennesker i centrum for offentlige udviklingsprocesser….Invitere, involvere og engagere borgere beslutningstagere og andre interessenter for at finde nye og mere effektfulde samfundsløsninger.” (indlæg hos MandagMorgen)

 

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email