Borgerforslag får direkte adgang til byrådssalen

foto-borgerdrevne-forslagI to kommuner – Rødovre og Albertslund – har politikerne nu besluttet at borgere, hvis de er mange nok, skal have adgang til på eget initiativ at tage sager op og fremsætte forslag til behandling blandt de folkevalgte politikere i byrådssalen. Borgerdrevne forslag. I Rødovre Kommune er ordningen allerede sat i gang som forsøg i to år og de første borgerforslag er indløbet på kommunens hjemmeside.

Forud for lokalpolitikernes beslutning har lokalavisen Rødovre LokalNyt på Facebook indsamlet borgerforslag, og med lovning fra politikerne i kommunalbestyrelsen om at dét borgerforslag med flest stemmer vil blive taget op. Der indløb i alt 56 borgerforslag og Top 1-forslag blev ”Loft over pædagogernes alenetid med børn” med 750 stemmer fra borgere.

I landets hovedstad, Københavns Kommune, arbejder man aktuelt med samme idé om borgerforslag efter at et forslag fra tre partier blev stillet i Borgerrepræsentationen i april.

Se mere om forslaget i København her:

“Hovedstadens politikere vil høre borgeres forslag”

I tre andre kommuner – Høje Taastrup, Rudersdal og Hvidovre – er forslag til en lignende ordning med borgerforslag blevet nedstemt af et flertal af kommunalpolitikere i de tre byråd.

 

So ein ding… kommuner følger op på borgerdrevne forslag i Folketinget

Et flertal af partier i Folketinget vedtog før sommer – på Alternativets idé – at borgere skal have mulighed for at fremsætte beslutningsforslag direkte i Folketinget. Og med præcis samme grundige politiske behandling gennem Tinget, som hvis forslaget var stillet af et medlem af Folketinget. Det kræver underskrifter fra mindst 50.000 borgere, og som indsamles via en NemId-løsning, som lige nu er under etablering på Christiansborg.

Folketinget oplyser at der i øjeblikket er ved at finde en afklaring sted mellem Folketingets Præsidium, Udvalget for Forretningsordenen og Statsministeriet om den kommende ordning med borgerdrevne beslutningsforslag. Det er særligt valideringen af cpr-numre og sikring af de indsendte underskrifter, der skal findes en afklaring på at håndtere. Derfor er det p.t. ikke fastlagt hvornår og hvordan ordningen kommer til at fungere i praksis.

Se mere om Folketingets beslutning her: “Flertal for at borgere sætter dagsorden i Folketinget”

 

Borgerforslag skal styrke den offentlige samtale

borgerforslag-paa-facebook

Borgerforslag – Facebookafstemning, Rødovre LokalNyt

I Rødovre, som har godt 29.000 stemmeberettigede borgere, ser politikerne den nye ordning som led i ”at styrke den offentlige samtale”, som det hedder i baggrunden for beslutningen (sag nr. 130, vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2016)

“Jeg tror og håber, at der kan komme nogle mennesker ud af busken, som normalt ikke deltager i debatten,« siger borgmester og bykonge gennem 23 år Erik Nielsen (S) til SøndagsAvisen og håber at der kan komme fire-fem forslag fra borgerne om året.

“I min tid på posten har jeg oplevet at engagementet i kommunalpolitik er blevet mindre. Det håber jeg at vi kan ændre lidt på med det her forslag”, siger Erik Nielsen.

I samme avis udtrykker kommunalforsker, Roger Buch, ikke de store forventninger til at borgerdrevne forslag vil ændre kommunalpolitikken. Den vil fortsat blive foreslået og vedtaget af politikerne i 99 procent af tilfældene, vurderer han.

Af hensyn til den kommunale styrelseslov er det borgmesteren, der bærer borgeres forslag ind i kommunalbestyrelsen til drøftelse. Forslaget skal vedrøre kommunens anliggende, og politikerne kan afvise det, hvis der allerede er truffet beslutning i sagen. Evt. kan forslaget sendes videre til fagudvalg og evt. yderligere oplyst af forvaltningen.

I Rødovre har man lidt vilkårligt fastlagt det nødvendige antal underskrifter fra borgere til mindst 1.305. Det er halvdelen af ’2610’, som er Rødovres postnummer. Og iøvrigt et antal, der ville sikre tre mandater i kommunalbestyrelsen ved et kommunalvalg.

På kommunens hjemmeside er oprettet en funktion for borgere til at indtaste borgerforslag, og til at stemme på forslagene.

Der er p.t. indløbet tre borgerforslag: ”Obligatorisk førstehjælp i hjemmeplejen”, ”Psykiatrisk udrykningsteam”, ”Transport – hjælp til lungesyge borgere”.

JyllandsPosten: Borgerne i Rødovre får direkte adgang til byrådssalen

Søndagsavisen Vestegnen: Borgmester overlader byen til folket

Rødovre LokalNyt:

Rødovre skriver demokratisk historie

Borgere byder ind

Facebook-event

– indsamling og afstemning på borgerforslag

 

Også borgerforslag i Albertslund – trods modstand fra politikere

Albertslund Kommune har netop kopieret Rødovres ordning med borgerforslag, på idé fra SF. Her er det krævede antal underskrifter fastsat til mindst 672, hvilket svarer til et mandat i kommunalbestyrelsen.

Der var langt fra politisk enighed i kommunalbestyrelsen om forslaget, som endte med at blive vedtaget med 14 stemmer mod fem, og to undlod at stemme. Især DF, Venstre og Konservative var skeptiske og stemte imod, bl.a. fordi ordningen vurderes som symbolsk og kan undergrave politikernes mandat, som det hedder.

Albertslund Posten: “Politikere giver grønt lys for borgerforslag”

Notat fra forvaltningen i Albertslund Kommune: “Vurdering af forslag om borgerdrevne forslag”

 

Borgerforslag – ikke hos os, siger et flertal af politikere i Høje Taastrup, Rudersdal og Hvidovre…

Høje Taastrup Kommune:

Enhedslisten i byrådet i Høje Taastrup foreslog i maj, støttet af Socialdemokratiet og SF, at indføre en ordning med borgerforslag, og som det lød i motivationen:

”Vi lever i en tid hvor politikernes troværdighed er historisk lav, og hvor tilliden fra befolkningen er på tilbagetog. Det er i sig selv en situation som kalder på handling. En oplagt handling i denne forbindelse er at give borgerne mere ejerskab over folkestyret samt at styrke demokratiet. Demokrati skaber tillid og tilfredshed. Derfor mener vi at det er på tide at rykke borgerne i Høje-Taastrup kommune tættere på den politiske beslutningsproces. Der er mange ressourcer og idéer gemt i befolkningen i kommunen, og det kan kun styrke kommunen at få gavn af disse”.

Borgmesterpartiet – Konservative – Dansk Folkeparti og Venstre, og dermed et flertal i byrådet, stemte imod.

udklip-rudersdal

Rudersdal Lokalavis, 22.11.2016

Rudersdal Kommune:

I Rudersdal Kommune har Lokallisten – kommunens næststørste parti – netop rejst forslag i kommunalbestyrelsen (sag nr. 22) om at indføre borgerdrevne forslag, her med krav om 100 underskrifter.

Lokallisten fremførte at en nyligt vedtagen Borgerdialogpolitik for Rudersdal Kommune slår fast, at ”Vi ser vores borgere som værdifulde sparringspartnere, der kan bidrage med alternative løsninger.”

“Tanken er at en engageret gruppe borgere på denne måde kan rejse en politisk diskussion om emner, som har betydning for lokalsamfundets funktion eller udvikling, uden at forslaget skal kanaliseres igennem et bestemt parti”, siger Lokallisten.

Som politisk reaktion på forslaget i kommunalbestyrelsen blev rejst to ændringsforslag, hvoraf det ene blev besluttet med Socialdemokratiets og Venstres stemmer. Nemlig at en ordning med borgerdrevne forslag “kvalificeres og udskydes til budgetforhandlinger for 2018. Dels med henblik på finansiering af forslaget og dels med henblik på vurdering af erfaringer fra andre kommuner”.

Rudersdal Avis: “Debat – skal borgerforslag i byrådet?”

Hvidovre Kommune:

Også i Hvidovre Kommune var den politiske modstand for stor overfor at give borgerne adgang til politikerne på denne nye måde, hvis formål er at gøre endnu flere interesserede i lokaldemokrati. Faktisk var det kun forslagsstiller SF og en løsgænger, der stemte for i kommunalbestyrelsen. I øvrigt samme aften som politikerne i nabokommunen, Rødovre, besluttede at indføre ordningen med borgerforslag.

Imod i Hvidovre var Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Hvidovre-listen og Venstre. Konservative og Enhedslisten undlod at stemme.

“Vi ved godt at politikere er bange for at miste indflydelse, men vi skal ikke være bange for at lade borgere komme til orde på denne måde. Vi risikerer kun forslag som vi ikke selv som politikere har fantasi til at bringe frem. Eller som vi politisk ikke har ønsket at blive drøftet. Det vil stadig fremover være et flertal af kommunalpolitikere, der siger ja eller nej til et forslag”, sagde forslagsstiller Niels Ulsing, SF, ved sin fremsættelse i kommunalbestyrelsen.

 

“Medlemsforslag til beslutning om at 500 borgere skal kunne få et emne til debat og afstemning i Kommunalbestyrelsen” (pkt. 3 på KMB-møde den 30. august 2016 )

TV-optagelse af den politiske debat om borgerforslag på mødet i Hvidovres kommunalbestyrelse er her

(- fra møde den 30. august 2016, pkt. 3)

Hvidovre Avis:

“Giv borgerdrevne forslag en chance” (- leder i lokalavisen)

“500 underskrifter skal være et forslag”

 

 


Følg med i konkrete eksempler på demokratiudvikling og nye politiske arbejdsformer: Bliv medlem af facebookgruppen som fagligt forum om konkrete borgerinddragelses-aktiviteter i kommuner og i regioner – gruppen er her: https://www.facebook.com/groups/Borgerinddragelse/

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *