Bæredygtig vækst – hvordan?

– hvilken udvikling ønsker vi, hvilke midler skal vi bruge?

Annonce borgerhoering

Invitation til borgere – bæredygtig vækst, hvordan?

Vækst er et udviklingstræk, der kendetegner vores samfund. Spørgsmålet er, hvordan vi kan gøre den vækst bæredygtig, så vi undgår at bringe de kommende generationers liv og velfærd i fare. Løsningen af de globale udfordringer – at sikre jordens klima og miljø og skabe bedre vilkår for verdens befolkning – starter i det enkelte land og hos det enkelte menneske. Hvilken udvikling ønsker vi og hvilke midler skal vi bruge for at nå dertil?

Som bidrag til Danmarks deltagelse på Verdenstopmødet i Johannesburg blev almindelige borgere spurgt om hvilke udfordringer, de ser i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling – og hvad der bør gøres her og nu for at tackle disse udfordringer. Det skete på særligt designede borgerhøringer og konkret gennemført i samarbejde med kommunerne Herning, Odense og Glostrup. Og i henholdsvis Herning Kongrescenter, Odense Rådhus og Vestervangsskolen i Glostrup – med en uges mellemrum.

Borgernes svar fra de tre høringer er samlet i ”Borgernes Idékatalog”, som blev overrakt til miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) og til Folketingets miljøordførere ved en reception på Borups Højskole, og efterfølgende formidlet til alle landets politikere. Miljøministerens tale ved overrækkelsen kan ses her

Projektet ‘Vækst og bæredygtig udvikling’ blev gennemført i samarbejde med en arbejdsgruppe:

• Bo Feierskov, tekstforfatter, Valør & Tinge A/S
• Henrik Kærgaard, chefkonsulent, Niras A/S
• Ia Brix Jensen, projektleder, Lokal Agenda 21, Danmarks Naturfredningsforening
• Jeppe Læssøe, projektleder, phd, Danmarks Miljøundersøgelser
• Jørn Thulstrup, direktør, Institut for Konjunkturanalyse
• Per Paludan Hansen, udviklingskonsulent, Liberalt Oplysningsforbund
• Tine Due Hansen, miljømedarbejder, ForbrugerrådetBorgernes Idekatalog - baeredygtig vaekst hvordan
• Ida Leisner, informationsprojektleder, Teknologirådet
• Anne Funch Rohmann, projektleder, Teknologirådet

 

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email